Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Harmonogram nabożeństw kwiecień 2022

HARMONOGRAM NABOŻEŃST KWIECIEŃ 2022

 

1 kwietnia piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

nabożeństwo w języku cs. i polskim

 

2 kwietnia sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie

 

3 kwietnia niedziela

IV niedziela Wielkiego Postu. Św. Jana Klimaka

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Łukasza

 

4 kwietnia poniedziałek

17.00 jutrznia z kanonem św. Andrzeja z Krety

 

5 kwietnia wtorek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

6 kwietnia środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 całonocne czuwanie (powieczerze i jutrznia)

 

7 kwietnia czwartek

Święto Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy

5.30 Boska Liturgia

9.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matce Bożej

 

8 kwietnia piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 jutrznia Soboty Akatystu ze śpiewem akatystu do Matki Bożej

 

9 kwietnia sobota

Sobota Akatystu. Wychwalanie Matki Bożej

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

10 kwietnia niedziela

 

V niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Jana

 

13 kwietnia środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

14 kwietnia czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

15 kwietnia piątek

zakończenie okresu Świętej Czterdziestnicy

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

nabożeństwo w języku cs. i polskim

 

16 kwietnia sobota

Sobota Łazarza

8.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 całonocne czuwanie

17 kwietnia niedziela

 

Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy

8.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.00 akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym

 

18 kwietnia Wielki Poniedziałek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 misterium świętego oleju (namaszczenie chorych) i Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

19 kwietnia Wielki Wtorek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

20 kwietnia Wielka Środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

21 kwietnia Wielki Czwartek

Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem dwunastu fragmentów Ewangelii

 

22 kwietnia Wielki Piątek

Wspomnienie Męki Pańskiej

17.00 wieczernia z wyniesieniem Świętej Płaszczenicy, małe powieczerze z kanonem „O ukrzyżowaniu Pańskim i na płacz Bogurodzicy”

 

23 kwietnia Wielka Sobota

4.00 jutrznia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego

12.00-17.00 święcenie pokarmów

23.30 połunoszcznica

 

24 kwietnia Pascha Chrystusowa

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

0.00 procesja, jutrznia paschalna, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, oświęcenie Artosu

14.00 wieczernia paschalna i procesja

 

25 kwietnia Poniedziałek Paschy

9.00 Boska Liturgia i procesja

 

26 kwietnia Wtorek Paschy

Iwerskiej ikony Matki Bożej

8.00 Boska Liturgia

 

27 kwietnia Środa Paschy

8.00 Boska Liturgia

28 kwietnia Czwartek Paschy

8.00 Boska Liturgia

29 kwietnia Piątek Paschy

Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło

8.00 Boska Liturgia

 

30 kwietnia Sobota Paschy

8.00 Boska Liturgia i rozdzielenie Artosu

17.00 całonocne czuwanie

 

1 maja Niedziela Antypaschy

Święto parafii Zmartwychwstania Pańskiego

8.30 małe oświęcenie wody

9.30 powitanie Arcypasterza

10.00 Boska Liturgia i procesja

17.00 akatyst Zmartwychwstania Pańskiego i molebień dla maturzystów