Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Harmonogram nabożeństw na grudzień 2017

1 grudnia – piątek

8.00  – Boska Liturgia

 

2 grudnia – sobota

8.00  – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

3 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

4 grudnia – poniedziałek

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

9.00  – Boska Liturgia

 

6 grudnia – środa

Św. Aleksandra Newskiego. Św. męczennika archimandryty Grzegorza Peradze

8.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

7 grudnia – czwartek

Św. wielkomęczennicy Katarzyny

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy

8 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

9 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

  

10 grudnia – niedziela

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy

 

13 grudnia – środa

Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

14 grudnia – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy

 

15 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

16 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

17 grudnia – niedziela

Św. wielkiej męczennicy Barbary. Św. Jana Damasceńskiego

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst św. wielkomęczennicy Barbary

 

19 grudnia – wtorek

Św. cudotwórcy Mikołaja

8.00 – Boska Liturgia

20 grudnia – środa

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

21 grudnia – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy

22 grudnia – piątek

Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

8.00 – Boska Liturgia

 

23 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

24 grudnia – niedziela

Niedziela świętych Praojców

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst św. cudotwórcy Spirydona

 

27 grudnia – środa

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

28 grudnia – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy

 

29 grudnia – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

30 grudnia – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

31 grudnia – niedziela

Niedziela świętych Ojców

8.00  – Boska Liturgia

10.00  – Boska Liturgia

17.00 – akatyst za dusze zmarłych i panichida