Prot. Jan Karpiuk - wikariusz

Ojciec Jan Karpiuk urodził się 20 maja 1957 roku w Wólce Wygonowskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Święcenia diakońskie otrzymał 25 października 1981 roku, kapłańskie 14 listopada z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy. 16 grudnia 1981 roku został powołany na stanowisko proboszcza parafii prawosławnej w Topilcu. Osiem lat później 19 grudnia 1989 roku został mianowany proboszczem parafii prawosławnej w Kożanach, natomiast z dniem 15 sierpnia 2013 roku pełni funkcję wikariusza parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Ojciec Jan za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany m.in w 1996 roku kamiławką, w 1999 krzyżem z ozdobami.